Çevre Politikası

Anadolu Gelişim Tekstil, olarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için;

  • Çevre kirliliğinin önlenmesini ve kirliliğin kaynağında azaltılmasını,
  • Enerji, su ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve bu konularda çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesini,
  • Atık yönetiminin yasal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürütülmesini,
  • Çevre Yönetim Sistemi kapsamında enerji performansının hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini,

sağlamak amacıyla “Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık”, “Enerji ve Karbon Yönetimi”, “Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler” ile “Biyoçeşitliliğe Saygı” başlıkları altında etkin çalışmalar yürütmeyi, ekonomik faaliyetleri ve çevresel ihtiyaçları ortak bir noktada buluşturarak paydaşlarımızın yüksek farkındalık ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmayı taahüt ederiz.