İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Anasayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anadolu Gelişim Tekstil İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliğimiz olup, “Sağlığını Koru, İşini Koru” mottosunu benimsemektedir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmek üzere, tüm çalışanlar kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. Anadolu Gelişim Tekstil, bu konudaki hedefi, tüm çalışanları ve içinde bulunulan çevreyi iş kolunun olası risklerine karşı korumaktır.

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelinin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiği durumlarda kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğiterek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile hareket etmelerini,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.