Sürdürülebilirlik Politikası

  • Anasayfa
  • Sürdürülebilirlik Politikası

Anadolu Gelişim Tekstil, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla oluşturduğumuz sürdürülebilir büyüme ve kalkınma stratejimiz doğrultusunda, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik faaliyetlerini bir eylem planı çerçevesinde uygulamaya alır ve sürdürülebilirlik yönetimini tüm iş süreçlerine yansıtır.

  • Sosyal sürdürülebilirlik stratejimiz; İnsan Hakları, Çalışan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı ve Emniyeti, Müşteri Memnuniyeti, Yolsuzluk ve Rüşvet Karşıtlığı, Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli, Bilgi Güvenliği ile Paydaşlarla ve Toplumla İlişkileri,
  • Çevresel Sürdürülebilirlik stratejimiz; Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık, Enerji ve Karbon Yönetimi, Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Biyoçeşitliliğe Saygı başlıklarını,
  • Ekonomik Sürdürülebilirlik stratejimiz ise Sorumlu Tedarik ve Değer Zinciri, Yenilikçi Yatırımlar ve İstihdama katkı, güçlü finansal yapı, İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik perspektifinde hayata geçirilmesini,
  • Sürdürülebilirlik faaliyetlerini izleyerek, ölçümleyerek, iyileştirme ve geliştirme amaçlı değerlendirmeler yaparak bireye, topluma, çevreye ve ekosisteme değer katacak nitelikli uygulamalara dönüştürmeyi taahhüt ederiz.